Kategori :


Wakil Ketua
Nama:
I Wayan Sukanila, S.H., M.H.
Tempat Lahir:
Buruan
Tanggal Lahir:
15-03-1964
NIP:
196403151992031005
Pangkat/Golongan:
Pembina Utama Muda/ IVC
Jabatan:
Wakil Ketua
Organisasi:
Unit Kerja:

Copyright © 2016 Pengadilan Negeri Singaraja. All rights reserved.